OPŠTINA PELAGIĆEVO




  • administracija

  • Grad: Pelagićevo
  • Ulica: Vuka Karadžića 10
  • Web: http://www.opstinapelagicevo.org
  • Telefon: centrala:054/ 810-106; kabinet načelnika: 054/ 810-088
  • E-mail: infopelagicevo@gmail.com