ZIDART D.O.O.
  • GRAĐEVINARSTVO, PROJEKTOVANJE, INŽENJERING

  • Grad: Mrkonjić Grad
  • Ulica: Bjelajce 12a
  • Web: http://www.zidartdoo.com
  • Telefon: 050/250 050,250 051
  • E-mail: direktor@zidartdoo.com