ROMANIJA PUTEVI AD
  • Održavanje i zaštita puteva

  • Grad: Sokolac
  • Ulica: Podromanija bb
  • Telefon: računovodstvo: 057/ 448-512; direktor: 057/ 448-508
  • E-mail: romanijaputevi@hotmail.com