KJU PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE
  • Savjetovalište

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Avdage Šahinagića 14/II
  • Web: http://www.porodicnosa.ba
  • Telefon: Centrala: 033/ 572-050; Direktor: 033/ 572-051; info:033/ 209-112
  • E-mail: savsar2001@yahoo.com