OPŠTINA SREBRENICA
  • Opština

  • Grad: Srebrenica
  • Ulica: Srebreničkog odreda bb
  • Web: http://www.srebrenica-opstina.org
  • Telefon: Centrala: 056/ 445-500; Načelnik: 056/ 445-501
  • E-mail: nacelnik@srebrenica-opstina.org ;