RAPIĆ DOO-Kompanija
  • Proizvodnja i prodaja stočne hrane- potpune i dopunske krmne smjese za perad,goveda i svinje,PJ. Farmofit-Fabrika stočne hrane,Poljoprivredna apoteka,Transport stočne hrane vlastititim kamionima

  • Grad: Gradiška
  • Ulica: Put srpske vojske 69
  • Web: http://www.rapic.ba
  • Telefon: 051/835-935,835-199 Poljo. apoteka,835-304
  • E-mail: info@rapic.ba