MODENT 1
  • STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: I sprat,lokal br.3,Ul.Krajiškog korpusa 17,Ljubovijska bb
  • Telefon: 051/324-240,051/324-241 Banja Luka,051/740-749 Srbac
  • E-mail: modent1@blic.net