HOTEL PANORAMA

  • Grad: Vlasenica
  • Ulica: Ilije Birčanina 9
  • Telefon: 056/735-735recepcija,056/710-956 direktor,056/710-955 računovodstvo
  • E-mail: igristead@gmail.com