OPŠTINA HAN PIJESAKOpština Han Pijesak smještena je u sjeverositočnom dijelu Republike Srpske i BiH. Zauzima površinu od 342 km2, od čega je 217km2 pod visokovalitetnom, uglavnom, crnogoričnom šumom.  Geografski položaj i relativno velika nadmorska visina uslovili su prisustvo planinske klime. Sam opštinski centar nalazi se na 1100 m.n.v po čemu je Han Pijesak naselje na najvećoj nadmosrksoj visini u BiH. Osnovne privredne djelatnosti  su šumarstvo i na njemu zasnovana drvoprerada. Han Pijesak obiluje prirodnim resursima, od čega se izdvajaju najkvalitetnije šumske sastojine u BiH, zatim najveća koncentracija ozona u Evropi i značajne količine građevinskog kamena „Romanita“. Od kulturno-istorijskog značaja, ne samo za Han Pijesak, već i šire, treba spomeni jedini kraljevski objekat srpskih dinastija Ljetnju rezidenciju Kralja A. Karađorđevića, koja se nalazi Han Pijesku i vojni kompleks „Crna Rijeka“, jedan od najznačajnijih i među najvećim vojnim objektima bivše JNA od 5000 m2, koji je izgrađen u unutrašnjosti planine „Žep“. Oba objekta su među najvećim turističkim potencijalim u istočnom dijelu RS.


  • OPŠTINA

  • Grad: Han Pijesak
  • Ulica: Aleksandra Karađorđevića 3
  • Web: http://www.hanpijesak.net
  • Telefon: 057 557 108, 057 557 503, 057 555 168,057 557 285,057 557 511
  • E-mail: finansije@hanpijesak.net