OPŠTINA PETROVOPrema zvaničnim podacima, opština Petrovo egzistira od 1929. godine do 1962. godine kad je izvršeno njeno pripajanje opštini Gračanica.  Status opštine vraćen joj je referendumom građana 1991. godine.
Opštinu Petrovo proglasila je privremena Skupština opštine za opštinu u osnivanju, na sjednici održanoj dana  12. oktobra 1991. godine Odlukom o proglašenju opštine Petrovo, a ozakonila Skupština Republike Srpske.
Opština Petrovo nalazi se u središnjem dijelu BiH, odnosno središnjem južnom dijelu Republike Srpske obuhvatajući Sprečansko polje i sjeveroistočni dio planine Ozren. Nalazi se između tri poznata privredna bazena: Tuzlanskog, Zeničkog i Dobojskog. Opština Petrovo od Doboja je udaljena oko 25km odnosno 45km od Tuzle, a graniči sa susjednim opštinama: Doboj, Gračanica, Lukavac i Maglaj.
Magistralnim putem Doboj-Tuzla i željezničkom prugom Doboj-Tuzla,  opština je povezana sa regionalnim centrima. Ukupna površina opštine je 118,24 km².
Opštinu čine sedam mjesnih zajednica: Petrovo, Kakmuž, Karanovac, Sočkovac, Porječina, Krtova i Kaluđerica. Procjena je da na području opštine Petrovo živi oko 10.000 stanovnika.
Razvoj opštine Petrovo usmjeren je ka iskorištavanju mineralnih sirovina, a posebno termomineralnih voda i tečnog ugljen-dioksida, kao i razvoju turizma. Pored toga, značajnom razvoju opštine Petrovo doprinosi postojeća eksplotacija šuma i prerada drveta, proizvodnja građevinskih konstrukcija i elemenata.