TUZLA - KVARC d.o.o.Rudnik i prerada kvarcnog pijeska je osnovan kao OOUR-a u sastavu Rudnika uglja "Bukinje". Obzirom da se kvarcni pijesak izmedu ostalog koristi kao gradevinski materijal u proizvodnji gas betona, to je i bio razlog za donošenje Odluke o njegovom izdvajanju iz Rudnika "Bukinje" i pripajanje RO "Siporex" Tuzla.
Od 01.01. 1980.god. pa do 01.07. 1989.god. posluje pod nazivom "Tuzla-Kvarc".
Poslije toga radi kao organizaciona jedinica u DP "Siporex" do 30.06.1992. god., kada dolazi i do izdvajanja i osnivanja DP "Tuzla-kvarc". 26.03.1996.god. preduzeće se registruje kod Višeg suda u Tuzli kao DOO "Tuzla-Kvarc'" - Rudnik i prerada kvarcnog pijeska.
Kvarcni pijeskovi se koriste i prerađuju u viši stepen obrade kako u industriji građevinskih materijala, to i u livačkoj i staklarskoj industriji, kao i za potrebe prerade industrijskih I pijaćih voda, te za pjeskarenja.
U periodu rata "Tuzla-Kvarc" je nastavio sa proizvodnjom za potrebe livnica u namjenskoj industriji, doduše otežano, ali je ipak zadovoljio potrebe svih potrošača.


PROIZVODI KVARCNI PIJESAK ZA:
• LJEVARSTVO
• FILTERE
• PJESKARENJE
• PROIZVODNJU GAS BETONA
• KERAMIKU
• GRAĐEVINSKA LJEPILA I MALTERE
• STAKLARSKU INDUSTRIJU
• PROIZVODNJU BETONSKOG CRIJEPA, BETONSKE GALANTERIJE I OSTALE NAMJENE U GRAĐEVINARSTVU