OPĆINA CAZINOpćina Cazin nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Općina je konstitutivni dio Unsko-Sanskog kantona. Danas općina Cazin ima oko 70.000 stanovnika teritorijalno organiziranih u 23 mjesne zajednice i prostire se na površini od 356 km2. Relativna gustina naseljenosti iznosi oko 197 stanovnika na 1 km², zbog čega je ova općina jedna od najgušće naseljenih u BiH. Ovo područje ima umjereno-kontinentalnu klimu sa dosta oštrim zimama i toplim ljetima, sa znatnim uticajem lokalnih uslova.

Pouzdano se zna da je područje Cazina bilo naseljeno u prethistorijskom vremenu, o čemu svjedoče ostaci raznih predmeta od ilovače, kosti, kamena, bronce i željeza pronađenih na loklitetima Čungar, Gradina, Selište i dr. Pojedini izvori, na osnovu iskopina u Čungaru, tvrde kako je na ovom prostoru bila neolitična naseobina.

Poljoprivreda je sve do 1972. godine tradicionalno bila osnovna privredna djelatnost i izvor prihoda stanovništva općine. Inače poljoprivredni potencijali općine su dosta skormni, ali i pored toga općina Cazin je vodeći proizvođač mlijeka na USK. Razvoj industrije općine desio se između 1972. i 1980. godine kada je izgrađeno nekoliko značajnijih privrednih objekata. Tada dolazi do promjene u strukturi zaposlenih gdje industrija zauzima vodeće mjesto. Danas općina Cazin ima preko 1.300 privrednih preduzeća (građevinskih, trgovačkih, ugostiteljskih itd.)