MAKO DOO
  • PROJEKTOVANJE I GRADNJA DISTRIBUTIVNE ELEKTROENERGETSKE MREŽE,BENZINSKA PUMPA

  • Grad: Doboj
  • Ulica: Srpskih Sokolova 10
  • Web: http://www.mako-doboj.com
  • Telefon: 053/242 692,279 010Benzinska pumpa,279 011,280 391 Proizvodnja
  • E-mail: mako_doboj@yahoo.com