NOVA SIROVINA A.D.Preduzeće “Nova Sirovina” Banja Luka, osnovano je 11.09.1948. godine pod nazivom “OTPAD” - sresko preduzeće za prikupljanje otpadaka. Sjedište preduzeća i poslovne prostorije preduzeća od momenta osnivanja do 1952. godine nalazile su se u strogom centru grada. Bilo je privremeno dislocirano nekoliko puta i to u bivše ulice Tržnička, Save Kovačević i Pilansku ulicu , sve dok 1979. godine nije dobilo stalnu lokaciju u Dunavskoj 23a na kojoj se i danas nalazi.

Osnovna djelatnost preduzeća Nova Sirovina je prikupljanje, prerada i plasman sekundarnih sirovina (željezo, obojeni metali, papir i dr.). Pored toga Nova Sirovina se bavi i prometom robe na veliko i malo, promet građevinskim materijalom.

Nova Sirovina radi na sakupljanju i plasmanu sljedećih sirovina: otpadno željezo, otpadni bakar, bronza - bron.str, otpadni mesing, otpadno olovo, otpad. akumulatori, otpadni aluminijum, otpadni hladnjaci, stari papir, otpadni prokrom, otpadni cink, otpadni najlon, otpadna koža.


  • PRIKUPLJANJE, PRERADA I PLASMAN SEKUNDARNIH SIROVINA

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Dunavska 23a
  • Web: http://www.novasirovina.com/
  • Telefon: + 387 51 310 716
  • E-mail: n-sirovina@teleklik.net