JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVOJZU Institut za javno zdravstvo je visoko specijalizovana zdravstvena ustanova čiji je obim rada i djelatnosti propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te koja djeluje na području cijele Republike Srpske, a nerijetko i šire. Svoju djelatnost Institut obavlja preko svojih šest jedinica koje se nalaze u Banjaluci, Doboju, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Foči i Zvorniku.
Institut obavlja niz djelatnosti i aktivnosti od globalnih kao što je praćenje i analiziranje cijelog zdravstvenog sektora Republike Srpske i učestvovanja u izradama strategija i zakonske regulative iz oblasti zdravstva do obrade kliničkih i nekliničkih uzoraka i njihovih mikrobioloških, epidemioloških, radioloških i fizičko-hemijskih analiza.
JZU Institut za javno zdravstvo osnovan je 1929. godine i danas predstavlja visoko specijalizovanu zdravstvenu ustanovu čiji je obim rada i djelatnosti propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o naučno-istraživačkom radu.
Osim toga što Institut Banja Luka obavlja funkciju centrale te nosioca zajedničkih aktivnosti Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Institut Banja Luka vrši i sve aktivnosti regionalnog zavoda.
Po nedavno usvojenoj sistematizaciji, u sastavu Instituta za javno zdravstvo Banja Luka postoji više službi / centara i to:

 • Uprava
 • Služba za opšte i pravne poslove
 • Služba za ekonomsko-finansijske poslove
 • Služba za epidemiologiju
 • Služba za mikrobiologiju
 • Služba za higijenu
 • Služba za sanitarnu hemiju
 • Služba za socijalnu medicinu, organizaciju i ekonomiku zdravstva
 • Centar za zaštitu od zračenja
 • Centar za zdravstveni menadžment

 • JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

 • Grad: Banja Luka
 • Ulica: Jovana Dučića 1
 • Web: http://www.phi.rs.ba
 • Telefon: 051 491 600,216 510,215 751,491 620,491 601
 • E-mail: info@phi.rs.ba