Hidroelektrane na Vrbasu ad
  • proizvodnja električne energije

  • Grad: Mrkonjić Grad
  • Ulica: Svetog Save 13/a
  • Web: http://http//.www.henavrbasu.com
  • Telefon: 050/211-114 centrala,213-912 uprava,225-100 Elektrana Bočac
  • E-mail: hev@henavrbasu.com