MG MIND DOOTrgovačko preduzeće "MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad od samog osnivanja svoje poslovanje zasniva na kvalitetnoj poslovnoj saradnji sa dokazanim proizvođačima, čije proizvode uvrštava u svoju ponudu. Bogata ponuda proizvoda vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama je najbolji put do zadovoljnih kupaca.
Zahvaljujući kvalitetu proizvoda preduzeće postepeno otvara veći broj maloprodajnih objekata u više gradova, čime je omogućeno poslovanje na širem području.
Trgovačko preduzeće "MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad je ovlašteni serviser proizvoda A.D. "Alfa Plam" Vranje na prostoru Bosne i Hercegovine. U ponudi preduzeća se nalaze svi proizvodi ovog renomiranog proizvođača, sa dugom tradicijom i dokazanim vrhunskim kvalitetom proizvoda.
Ističemo dugogodišnju uspješnu poslovnu saradnju sa preduzećima: Indesit, Beko, Končar, Gorenje, čije proizvode možete naći u našim maloprodajnim objektima.Sastavni dio ponude su i proizvodi Samsung, Panasonic, Beko i brojni drugi proizvodi poznatih proizvođača.
Djelatnost preduzeća je postepeno proširena na izgradnju, održavanje i zaštitu puteva. Za ovu djelatnost je nabavljena nova, savremena mehanizacija, izuzetnog kvaliteta. Od 2005. godine u sastavu preduzeća se nalazi poslovna jedinica MG Putevi Prnjavor, koja izvodi značajne radove na održavanju i izgradnji puteva. Sve poslove na održavanju puteva izvodimo vlastitom mehanizacijom, opremom i materijalom. Za potrebe održavanja puteva je nabavljena nova, savremena asfaltna baza i postrojenje za proizvodnju kamenih agregata. Asfalt i kameni agregati se proizvode za potrebe preduzeća, ali se značajan dio proizvodnje plasira i na tržište. Naši kameni agregati i asfalt su ugrađeni u mnoge puteve i objekte.
Preduzeće posjeduje svu potrebnu mehanizaciju i opremu za održavanje i zaštitu puteva tokom cijele godine, u svim vremenskim uslovima. Zimska služba zahtijeva mehanizaciju vrhunskog kvaliteta i osposobljene radnike. Svi nedostaci i kvarovi se otklanjaju u toplijem periodu, čime se mehanizacija priprema za upotrebu, koja počinje dolaskom zimskih padavina. Redovno i vanredno održavanje puteva se izvodi na osnovu iskustva zaposlenih i upotrebom namjenske mehanizacije i opreme.
Preduzeće značajna sredstva ulaže i u stručno usavršavanje zaposlenih. Stručno osposobljeni kadrovi i moderna mehanizacija i oprema su stabilni oslonci preduzeća u budućem poslovanju.
Preduzeće je 20.Aprila 2009 godine izvršilo certifikaciju sistema kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu prema standardima ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.
Trgovačko preduzeće "MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad nastavlja uspješnu saradnju sa poznatim proizvođačima. Naši proizvodi su dostupni kupcima u našim maloprodajnim objektima. Preduzeće je tehnički i kadrovski osposobljeno za kvalitetno izvođenje radova u okviru zaštite i održavanja puteva.