SEKUNDARAC DOOPreduzeće „SEKUNDARAC“ d.o.o. je  proizvodno-prometno preduzeće u privatnom vlasništvu. Osnovna djelatnost preduzeća je prikupljanje, prerada i prodaja sekundarnih sirovina prvenstveno željeza i obojenih metala (aluminijum, bakar, cink, olovo, kalaj i dr.). Preduzeće neprekidno posluje više od 20 godina i raspolaže vlastitim poslovnim prostorom (kancelarije, skladišta, proizvodne hale) i opremom za nesmetano odvijanje poslovanja.
Sjedište preduzeća nalazi se u Gradišci (Republika Srpska-Bosna i Hercegovina) gdje su smještene kancelarije, proizvodni pogon, vozni park te stanica za otkup sekundarnih sirovina. Pored ovih, preduzeće raspolaže i novoizgrađenim kancelarijskim, skladišnim i proizvodnim kapacitetima koji se nalaze u Lamincima, udaljenim 6 km od centra grada.
U neposrednoj blizini nalazi se i granični prelaz sa R.Hrvatskom.

Osnovna djelatnost preduzeća „SEKUNDARAC“ d.o.o. je prikupljanje-otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina prvenstveno željeza i obojenih metala. Vršimo otkup svih vrsta metala, mašina, uređaja, neupotrebljivih automobila, kućanskih aparata i dr. Nakon prijema robe, pristupamo njenom razdvajanju i sortiranju prema vrstama materijala. Konačan rezultat jesu sekundarne sirovine visoke čistoće bez primjesa.
Pored toga vršimo i dalju preradu-topljenje aluminijuma, olova, cinka i kalaja.
Zainteresovanim kupcima smo u mogućnosti ponuditi sljedeće:
      - otpadno željezo i obojeni metali (klasifikovani po klasama) 
      - odlivci od aluminijuma, olova, cinka, kalaja
      - metalni profili raznih oblika i dimenzija
      - sječenje metala (željeza) po mjeri i šablonu

Otvoreni smo za svaki vid poslovne saradnje, kako sa pravnim tako i sa fizičkim licima.
Pozivamo sve zainteresovane potencijalne kupce i dobavljače da nas kontaktiraju.

 

 


  • PREDUZEĆE ZA PROMET I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA

  • Grad: Gradiška
  • Ulica: Borisava Stankovića 8
  • Web: http://www.sekundarac.com
  • Telefon: +387 (0)51 /835-528
  • E-mail: sekundarac@gmail.com