ENSA BH DOOENSA BH d.o.o. Srbac je društvo osnovano 01.06.2007. godine čiji je osnivač bila Sava d.d. Kranj.
Ensa BH d.o.o. do danas zapošljava ukupno 42 radnika.
Posjedujemo instalirane proizvodne pogone koji se prostiru na površini od 15 009 m2 i kompletno zaokružen proizvodni ciklus, od nabavke potrebne sirovine za proizvodnju, proizvodnje do prodaje gotovih proizvoda (peleta i briketa).
Na godišnjem nivou proizvodi cca 18 000 tona gotovog proizvoda.
Proizvodnja se odvija u strogo kontrolisanim uslovima prema nacionalnim standardima za čvrsta goriva i prema ENplus propisima, a sve u skladu sa ENplus A2 certifikatom koji naš proizvod pelet Ф 6 posjeduje.
Kompleks se nalazi pored magistralnog puta Srbac - Nova Topola.
Lokacija je optimalno odabrana u odnosu na tržište sirovine, kao i na blizinu autoputa i relativno brz izlazak na međunarodnu mrežu puteva.
Preduzeće posjeduje kompletno riješenu komunalnu infrаstrukturu, uređen prilaz, mobilnu mrežu, špediciju, prateće objekte, vlastitu trafo stanicu, uređen i asvaltiran prilaz kao i uređena i asvaltirana stovarišta.

Udaljenost do značajnijih krajeva
- Laktaši 22 km
- Banja Luka 45 km
- Zagreb 160 km
- Ljubljana 309 km
- Beograd 260 km
- Verona 645 km
- Solun 920 km
- Minhen 720 km
- Beč 540 km


  • PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD DRVETA -PELETA I BRIKETA

  • Grad: Srbac
  • Ulica: Prijebljezi bb
  • Web: http://www.ensabh.com
  • Telefon: 051/757 540, 757 541
  • E-mail: info@ensabh.com