UNIS INSTITUT ZA EKOLOGIJU, ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARAUnis institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara, Istočno Sarajevo – Pale formiran je 1997. godine kao grupacija matičnog preduzeća Unis Istočno Sarajevo – Pale. U to vrijeme Institut je funkcionisao kao Zavod, čija je osnovna djelatnost bila zaštita na radu i zaštita od požara. Tadašnji Zavod je zapošljavao sedam (7) radnika sa minimalnom opremom za osnovne poslove zaštite na radu i zaštite od požara.
Privatizacija Unis zavoda zaštite na radu i zaštite od požara izvršena je 2001. godine, januara mjeseca, i od tada počinje puni razvoj preduzeća gdje je preduzeće pored zaštite na radu i zaštite od požara svoju djelatnost proširilo na ekologiju, zaštitu životne sredine, projektovanje, arhitektonska i konstruktivna rješenja, mašinske, elektro i tehnološke faze.
Prema podacima koje je evidentirala opština Pale, gdje je i sjedište instituta, registrovan je nagli razvoj preduzeća kao jedne institucije, u kome je uspješno izvršena privatizacija. Povećanost zaposlenih tristo posto (300 %) u odnosu na stanje prije privatizacije govori u prilog uspješnosti daljeg razvoja instituta.
Unis institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara, Istočno Sarajevo – Pale je trenutno upisan u registar naučno istraživačkih ustanova.


  • NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI INSTITUT

  • Grad: Istočno Sarajevo
  • Ulica: Alekse Šantića 18
  • Web: http://unis-institut.com
  • Telefon: 057/378 180;223 732;710 920;218 552;620 073
  • E-mail: unis.institut@yahoo.com