PARK AD
  • KOMUNALNO PREDUZEĆE

  • Grad: Prnjavor
  • Ulica: Živojina Preradovića bb
  • Telefon: 051 660 685
  • E-mail: parkad@teol.net