KLAS DOO
  • PRIJEVOZ ROBA U MEĐUNARODNOM I UNUTARNJEM SAOBRAĆAJU,REZERVNI DIJELOVI I SERVIS TERETNIH MOTORNIH VOZILA

  • Grad: Vitez
  • Ulica: PC 96-2
  • Telefon: 030/710 091,717 402,717 403
  • E-mail: klas.vitez@gmail.com