LIMPROMET DOO
  • UVOZ,PROIZVODNJA,PRODAJA I UGRADNJA LIMA I KROVOVA I SVE PRATEĆE GALANTERIJE

  • Grad: Kreševo
  • Ulica: Stojčići 12
  • Web: http://www.limpromet.com
  • Telefon: 030/800 121, 800 084
  • E-mail: limprometdoo@gmail.com