UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVUUniverzitet u Istočnom Sarajevu je autonomna, naučna, obrazovna, odnosno umjetnička ustanova, koju čine fakulteti i akademije umjetnosti čiji je osnivač Republika Srpska.

Djelatnosti Univerziteta su:

 • obrazovna djelatnost
 • naučno-istraživačka djelatnost
 • izdavačka djelatnost
 • pružanje intelektualnih usluga privrednim i javnim ustanovama
 • izdavanje atesta ispravnosti instrumenata
 • nabavka knjiga, časopisa i druge literature, opreme, repromaterijala i rezervnih dijelova za potrebe članova Univerziteta

U sastavu Univerziteta nalazi se 15 fakulteta i 2 akademije:

 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Pravoslavni bogoslovski fakultet
 • Ekonomski fakulet - Pale
 • Ekonomski fakultet - Brčko
 • Elektrotehnički fakultet
 • Filozofski fakultet
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • Fakultet poslovne ekonomije
 • Fakultet za proizvodnju i menadžment
 • Mašinski fakultet
 • Muzička Akademija
 • Medicinski fakultet Foča
 • Pedagoški fakultet
 • Poljoprivredni fakultet
 • Pravni fakultet
 • Saobraćajni fakultet
 • Tehnološki fakultet

Na Univerzitetu studira oko 14700 studenata.
Univerzitet zastupa i predstavlja Rektor Univerziteta.
Slava Univerziteta u Istočnom Sarajevu je 24. maja, Sveti Ćirilo i Metodije.
Akademska godina na univerzitetu počinje u septembru tekuće godine i završava u oktobru naredne godine. Godina je podijeljena na dva semestra: zimski i ljetnji.


 • VISOKO OBRAZOVANJE

 • Grad: Istočno Sarajevo
 • Ulica: 71126 Lukavica, Vuka Karadžića 30
 • Web: http://www.ues.rs.ba
 • Telefon: +387 57 320 330
 • E-mail: univerzitet@ues.rs.ba; rectorsoffice@ues.rs.ba