EMANUEL DOO,KAMENOREZAČKA RADNJA KOSIĆ
  • KAMENOREZAČKA RADNJA IZRADA SPOMENIKA,GRAĐEVINA(FASADE,STEPENICE,KLUPICE,ŠANKOVI,PODOVI,RADNE PLOČE)

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Drvarska 11
  • Telefon: 051/272 324 proizvodnja,051/305 148 PJ Saračica,Mali Prnjavor
  • E-mail: emanuel@blic.net