WIDEX DOOWidex je jedan od vodećih svjetskih proizvođača digitalnih slušnih sistema. Od 1956. godine, Widex-ovi napori su fokusirani na postizanje boljeg kvaliteta života ljudima koji su izgubili sluh - kroz istraživanje, razvoj i proizvodnju slušnih sistema, kao i kroz potpuno informisanje.
Za djecu, mlade, odrasle i njihove familije
U okviru ove prezentacije su date neke od informacija koje su potrebne za dobijanje najpodesnijeg slušnog sistema. Gubitak sluha obuhvaća mnogo više nego što je dobijanje najpodesnijeg slučnog sistema. Slušni sistemi ne uspostavljaju normalan sluh kakav je bio prije, ali kvalitet, dobro podešenih slušnih sistema, pomaže u mnogim svakodnevnim situacijama. Gubitak sluha ne treba prihvaćati pasivno - posebno kada se zna da on utiče na kvalitet života i komunikaciju sa porodicom i prijateljima. 

Osnovno o Widex d.o.o. Sarajevo

Firma Widex slušni aparati d.o.o. je osnovana 2000. godine kao kćerka firma danske kompanije Widex A/S. Direktnim udjelom proizvođača u vlasništvu naše firme ostvarili smo niz prednosti:

- prihvatljiva cijena najkvalitetnijih slušnih sistema u svijetu 
- kvalitetan, sveobuhvatan i brz servis 
- edukacija osoblja u Widexovoj akademiji 
- permanentan kontakt sa razvojnim centrom firme.

U prostornom i organizacionom smislu firma Widex slušni aparati doo je oslonjena na zdravsvenu ustanovu Poliklinika ORL dr Gežo svojom specijalističkim uslugama daje potreban akcent kvalitetu usluge i profesionalnom shvatanju problema sluha i slušne protetike.


  • MEDICINSKA OPREMA,ZDRAVSTVO,USLUGA,TRGOVINA

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Gradačačka 29a , Mustafe Kamerića 10
  • Web: http://www.widex.ba
  • Telefon: 033/ 610 712,455 425,
  • E-mail: info@widex.ba