GRAFOTEX DOOGrafotex je firma sa grafičko-dizajnerskom i štamparskom tradicijom dužom od tri decenije, a pravni i strukovni sljednik zanatske radnje koja je utemeljena 1978. godine.
Kontinuiranim praćenjem evropskih i svjetskih dostignuća moderne grafičke djelatnosti, Grafotex d.o.o. Banjaluka je danas recentna štamparija obrazaca sa optičkom i elektronskom zaštitom (sigurnosne naljepnice, polise osiguranja, ulaznice, vozne karte, ID-kartice). Osim klasične, izvodi alfanumeričku i modularnu numeraciju, holograme, UV vidljivu i nevidljivu, kao i iridscent zaštitu.
Grafotex izrađuje klasične i "suve" pečate-žigove, lasersko graviranje i natpise (kako za državne organe i institucije tako i za pravne subjekte).
Originalan pristup, idejna i tehnička rješenja, uz sopstvenu pripremu i izradu klišea od magnezijuma, tradicija, kvalitet, pouzdanost i ažurnost omogućili su firmi Grafotex da postane referentna firma koja je ovlaštena za pružanje grafičkih usluga institucijama Bosne i Hercegovine, bankama i osiguravajućim društvima.