KESO-PROMET DOOPreduzeće Keso-Promet d.o.o. osnovano je 2002. godine. Od tada se razvilo u jednu respektabilnu firmu koja se danas bavi: trgovinom naftnim derivatima (tri benzinske pumpe), eksploatacijom i separacijom šljunka, proizvodnjom betona, transportom roba u međunarodnom i domaćem saobraćaju, transportom građevinskih mašina, gradnjom objekata iz oblasti hidrogradnje, niskogradnje i visokogradnje za šta posjeduje i odgovarajuće licence izdate od nadležnog ministarstva. Keso promet sada broji pedeset i troje zaposlenih i posjeduje mehanizaciju i objekte kojim može odgovoriti svim zahtjevima iz djelatnosti kojima se bavi.


  • TRGOVINA NAFTNIM DERIVATIMA, EKSPLOATACIJA ŠLJUNKA,PROIZVODNJA BETONA, GRAĐEVINARSTVO,TRANSPORT ROBA

  • Grad: Zvornik
  • Ulica: Kozluk, Tršić bb
  • Web: http://keso-promet.rs
  • Telefon: 056 315 117,056 310 400,056 315 007,056 315 106,065 649 875
  • E-mail: keso@mladost.ba