Colorit
  • preduzeće za proizvodnju i promet materijala za završne radove u građevinarstvu

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Pilanska bb
  • Web: http://www.coloritbl.com
  • Telefon: 051/301 752, 318 062
  • E-mail: info@coloritbl.com