RUDNIK MRKOG UGLJA BANOVIĆI DD 

 

U periodu od 2008 - 2012 godine RMU Banovići je kontinuirano provodio aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje Termoelektrane Banovići, a na osnovu prethodno urađenog elaborata "osnovni koncept dugoročnog razvoja RMU Banovići".

U okviru službe prodaje i otpreme uglja obavljaju se poslovi prodaje uglja, uspostavljaju se poslovne veze sa kupcima, vrši ugovaranje i prati realizacija potpisanih ugovora, te organizovanje planirane prodaje uglja.

Hotel "Zlača" nalazi se 12 km od Banovića, smješten duboko u planini Konjuh okružen nedirnutom prirodom. U neposrednoj blizini hotela protiče rijeka Oskova, koja pruža užitak kupanja i ribolova. Za strastvene lovce, šire područje oko hotela je pogodno za lov na sitnu i krupnu divljač.


  • PROIZVODNJA,PRERADA,EKSPLOATACIJA I PRODAJA UGLJA(površinski i podzemni željeznički transport),UGOSTITELJSTVO-HOTEL "ZLAČA"

  • Grad: Banovići
  • Ulica: Armije BiH 52
  • Web: http://www.rmub.ba
  • Telefon: 035/870 590;875 811,870 600,875 010,880 600-Hotel Zlača
  • E-mail: kontakt@rmub.ba