TEHNOGRAD DOOTehnograd d.o.o. za građevinarstvo i inženjering Tuzla, je respektabilnakompanija sa značajnim referensama izvedenih radova u Bosni iHercegovini i inostranstvu.

Počeo je sa radom 1985. godine kao posebna radna organizacija u okviruSOUR Tehnograd Tuzla. U proteklom periodu izgradio je cijeli niz značajnih industrijskih, stambenih iinfrastrukturnih objekata. U okviru izgradnje objekata za tržište u posljednjih 5 godina izgrađeno je cca. 45.000 m2 stambenog i poslovnog prostora. Prosječna godišnja vrijednost izvedenih radova iznosi cca 15miliona KM.

Na čelu firme je menadžment tim sastavljen od grupe iskusnih i cijenjenih stručnjaka unutar svoje struke.Direktor firme je Mešetović Ademir, dipl.oec., tehnički direktor Tadić Slavko, dipl.ing. građ., finansijskidirektor Pavić Tunjo, dipl.oec., a direktor za pravne poslove je Popović Edin, dipl.prav.

Ukupan broj uposlenih radnika je 88, od kojih je 16 sa visokom (od kojih je jedan magistar građevine), 3sa višom školskom spremom, a 24 sa srednjom školskom spremom..

Od 2002. godine Tehnograd posjeduje certifikat ISO standarda 9001:2000, firme RWTUV, štopredstavlja potvrdu kvaliteta sistema upravljanja u procesima rada. U aprilu 2012. godine dobijen je novicertifikat EN - ISO 9001:2008, koji važi do 25.03. 2014. i podložan je redovnim nadzornim auditima.

Stalnim usavršavanjem sistema kontrole kvaliteta, u skladu sa certifikatom za unapređenje organizacijerada, ISO 9001, postiže se stalno unapređenje u svim dijelovima rada i procesa u firmi. Za izvođenjepojedinih poslova odabiru se provjereni kooperanti koji su svoj kvalitet dokazali na ranije urađenimposlovima, čiji kvalitet je mjeren prema ISO standardima.
Posjedovanje ovog certifikata, uz preporuke dosadašnjih investitora i kupaca, dovoljan su dokaz kvalitetaizvedenih radova i pruženih usluga.

Dio korporativne kulture "Tehnograd-a" je da su svi radnici fokusirani na postizanje što bolje kvaliteteuvijek se vodeći zadovoljstvom kupca. "Tehnograd" je svjestan svoje uloge u zajednici u kojoj djeluje pa se tome posvećuje puna pažnja. Tako je kompanija generalni sponzor atletskog kluba "Sloboda-Tehnograd",podržavaju se razne javne manifestacije, humanitarna društva, dječije selo SOS Kinderdorf,mladi stručnjaci donacijama za magistarske i doktorske disertacije i td.


  • GRAĐEVONARSTVO I INŽENJERING,SVE VRSTE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA,PROIZVODNJA BETONA,BETONSKIH CIJEVI I BETONSKE GALANTERIJE,NISKOGRADNJA

  • Grad: Tuzla
  • Ulica: Turalibegova 48
  • Web: http://www.tehnograd.ba
  • Telefon: 035/251 061,251 062,250 479,250 608 P.J.Sarajevo 033/204 952,668-561
  • E-mail: tehnograd.doo@bih.net.ba