PARTNER FONDACIJAMISIJA PARTNERA
Partner pruža finansijske usluge ekonomski aktivnoj populaciji kojoj je otežan ili koja nema pristup komercijalnim izvorima finansiranja, za pokretanje i unapređenje biznisa i poboljšanje kvaliteta života.

Podržavamo mikro poduzetnike, promovišemo učešće žena u biznisu i nudimo lakši pristup finansijskim uslugama u ruralnim područjima.

Na teritoriji cijele BiH, uslugom na pragu, pružamo kvalitetne proizvode i tehničku pomoć, pomažemo rast životnog standarda, povećavamo zaposlenost podstičući prelazak na tržišnu ekonomiju.

VIZIJA PARTNERA
Partner vidi budućnost u BiH gdje će finansijske usluge biti dostupne svima koji su poduzetni i voljni za rad. Naša uloga će biti da pomognemo našim klijentima da počnu i razviju male poslove, da asistiramo u kreiranju zaposlenja, te da kao agent promjene doprinesemo zdravoj tranziciji zemlje na tržišnu ekonomiju.