JEVREJSKI KULTURNI CENTAR ARIE LIVNE DOO
  • KULTURNI CENTAR SA MULTIMEDIJALNIM PROSTOROM I HOTELOM,HOTEL SA 3***

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Gavre Vučkovića 2
  • Web: http://www.jkcarielivne.com
  • Telefon: 051/251 261,251 125
  • E-mail: jobl@blic.net