BLC BANJA LUKA COLLEGE
  • VISOKA ŠKOLSKA AKREDITOVANA USTANOVA;TROGODIŠNJI I ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ,OBRAZOVNI SMJEROVI:INFORMATIKA,GRAFIČKI DIZAJN,VIZUELNE KOMUNIKACIJE,EKONOMIJA I POSLOVANJE,ODNOS SA JAVNOŠĆU,MENADŽMENT KULTURE I PRODUKCIJE,MENADŽMENT GASTRONOMIJE.

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Miloša Obilića 30
  • Web: http://www.blc.edu.ba
  • Telefon: 051 433 010Studentska služba, 051/433 019Kordinator za nastavu
  • E-mail: blc@teol.net