STARA ADA




  • UGOSTITELJSTVO

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Veljka Mlađenovića bb
  • Web: http://www.staraada.ba
  • Telefon: 051/456 444,456 400
  • E-mail: staraada@yahoo.com