OPĆINA BUSOVAČA

JAVNA USTANOVA

ŠAKIĆ DOO

PROIZVODNJA I TRGOVINA NA VELIKO I MALO DRVNIM PROIZVODIMA:DRVENI UGALJ,OGREVNO DRVO,DRVENI BRIKETI,PELET,PALETE