ARHIV REPUBLIKE SRPSKE

ČUVANJE ARHIVE

GRAD BANJA LUKA

 • Grad/Mjesto: Banja Luka
 • Ulica: Trg srpskih vladara 1
 • Telefon: 051/244-444 centrala, 244-400 gradonačelnik
 •  http://www.banjaluka.rs.ba
GRAD MOSTAR

JP ZENICA DOO Preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA ZENICA,IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE VISOKOGRADNJE I NISKOGRADNJE,STRUČNO-TEHNIČKI NADZOR,IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE,STRUČNI POSLOVI IZ OSNOVA KGZ,NAKNADE ZA VATROGAST.

OPĆINA KONJIC

OPĆINA BUSOVAČA

JAVNA USTANOVA

OPĆINA BUŽIM

 • Grad/Mjesto: Bužim
 • Ulica: 505 Viteške 26
 • Telefon: 037/410-091 ,410-030,
 • Fax: 037/410-031
 • E-mail: opcbuzim@bih.net.ba
OPĆINA CAZIN

OPĆINA

OPĆINA GRAČANICA

OPĆINA JABLANICA

OPĆINA KONJIC

OPĆINA

OPĆINA MAGLAJ

OPŠTINA BERKOVIĆI

opstina

OPŠTINA BIJELJINA

 • Grad/Mjesto: Bijeljina
 • Ulica: Trg kralja Petra I 1
 • Telefon: 055/209-099 centrala, 233-102 načelnik
 • Fax: 055/211-922
OPŠTINA BRATUNAC

OPŠTINA DOBOJ

 • Grad/Mjesto: Doboj
 • Ulica: Hilandarska 1
 • Telefon: 053/242-001 načelnik, 242-153 sekretar
 • E-mail: opstina@doboj.net
OPŠTINA FOČA

 • Grad/Mjesto: Foča
 • Ulica: Kralja Petra I bb
 • Telefon: 058/210-202 centrala, 210-134 načelnik
 • Fax: 058/210-149
OPŠTINA GACKO

 • Grad/Mjesto: Gacko
 • Ulica: Nemanjina 2
 • Telefon: centrala:059/464-401,464-433,464-423,464-721,464-862,464-435
 • Fax: 059/464-431
OPŠTINA GRADIŠKA

OPŠTINA HAN PIJESAK

OPŠTINA

OPŠTINA KALINOVIK

OPŠTINA

OPŠTINA KNEŽEVO

 • Grad/Mjesto: Kneževo
 • Ulica: Gavrila Principa bb
 • Telefon: 051/591-601, 591-250 centrala
OPŠTINA KOTOR VAROŠ

 • Grad/Mjesto: Kotor Varoš
 • Ulica: Cara Dušana 17
 • Telefon: centrala:051/702-109,783-204,785-108,785-520
 • Mobitel: načelnik 051/782-140,predsjednik SO 782-136, sekretar 782-017
 • Fax: 051/782-162
 • E-mail: okv@teol.net
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

 • Grad/Mjesto: Kozarska Dubica
 • Ulica: Svetosavska 5
 • Telefon: 052/410-566 centrala, 410-008 načelnik
 • Mobitel: 052/411-278 privreda i finansije, 410-409 stručna služba
 • Fax: 052/410-789 komunalni zavod
 •  http://www.kozarskadubica.org
 • E-mail: sokd@inecco.net
OPŠTINA LAKTAŠI

OPSTINA

 • Grad/Mjesto: Laktaši
 • Ulica: Karađorđeva 56
 • Telefon: 051/334-228 Načelnik;334-200 Adm. služba; 334-225 Skupština opštine
 • Fax: 051/334-258; 334-259
 •  http://www.laktasi.net
OPŠTINA NOVI GRAD

 • Grad/Mjesto: Novi Grad
 • Ulica: Petra Kočića 2
 • Telefon: 052/751-444 centrala, 751-247 načelnik
 • Fax: 052/751-555
 • E-mail: v.b.@teol.net
OPŠTINA OŠTRA LUKA

 • Grad/Mjesto: Oštra Luka
 • Ulica:
 • Telefon: 052/337-200
 • Fax: 052/337-201
OPŠTINA PELAGIĆEVO

administracija