DEJANAC PROMET DOO

PROIZVODNJA PELETA,TRANSPORT,BENZINSKA PUMPA,EKSPLOATACIJA ŠUMA,CAFFE BAR

INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD

UZGOJ, ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA PLANTAŽA ŠUMSKOG DRVETA

JP ŠUME RS AD SOKOLAC ŠG "VUČEVICA"

UZGOJ,ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

JP ŠUME RS AD SOKOLAC ŠG "DOBOJ"

UZGOJ,ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

JP ŠUME RS AD SOKOLAC ŠG BIRAČ

UZGOJ,ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

JP ŠUME RS AD SOKOLAC ŠG GRADIŠKA

UZGOJ, ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

JP ŠUME RS AD SOKOLAC ŠG VISOČNIK

UZGOJ,ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

JP ŠUME RS ŠG TRESKAVICA

UZGOJ, ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

 • Grad/Mjesto: Trnovo RS
 • Ulica: Trnovskog bataljona 116
 • Telefon: 612-013 Centrala; 612-024 Direktor; 612-027 Komercijala
 • E-mail: sgtreskavica@sumers.org
JP ŠUME RS, ŠG LISINA

UZGOJ, ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

JP ŠUME RS,AD SOKOLAC ŠG

UZGOJ,ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

 • Grad/Mjesto: Prijedor
 • Ulica: Vožda Karađorđa 4/2
 • Telefon: 052 243 121,052 243 122,052 243 761,052 243 751,052 231 368
 • E-mail: prijedor@sumers.org
JPŠRS ŠUME RS AD SOKOLAC ŠG BORJA

ČUVANJE ,UZGOJ, ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

 • Grad/Mjesto: Teslić
 • Ulica: Svetog Save bb
 • Telefon: 053/430-067 centrala,410-950 direktor,436-934 teh.direktor
 • Fax: 053/436-998 direktor,436-934 računovodstvo
JPŠRS ŠUME RS AD SOKOLAC ŠG PANOS

UZGOJ, ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

JPŠRS ŠUME RS ŠG ZELENGORA

ČUVANJE, UZGOJ, ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

 • Grad/Mjesto: Kalinovik
 • Ulica: Omladinska bb
 • Telefon: 057 623 111, 057 623 351, 057 ,623 453
MIKI-COMPANY DOO

ISKORIŠTAVANJE ŠUMA

 • Grad/Mjesto: Ribnik
 • Ulica: Rade Jovanića bb
 • Telefon: 050/431-463
 • Mobitel: 065/699-973
 • E-mail: mikicompany@teol.net
ŠUMA PLAN DOO

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU I USLUGE U ŠUMARSTVU ISO 9001:2000

ЈПШ Српске шуме Републике Српске, шумско газдинство ВИСОЧНИК

узгој, заштита и експлоатација шума, лов и риболов

 • Grad/Mjesto: Han Pijesak
 • Ulica: -
 • Telefon: 057/557-214, 557-227, 557-212, 557-239, 557-315
 • Fax: 057/557-020