AKADEMIJA UMJETNOSTI

NAUKA I OBRAZOVANJE

 • Grad/Mjesto: Banja Luka
 • Ulica: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
 • Telefon: 051 348 800,051 348 805,051 348 808,051 348 801,051 348 806
 • E-mail: info@aubl.org
BLC BANJA LUKA COLLEGE

VISOKA ŠKOLSKA AKREDITOVANA USTANOVA;TROGODIŠNJI I ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ,OBRAZOVNI SMJEROVI:INFORMATIKA,GRAFIČKI DIZAJN,VIZUELNE KOMUNIKACIJE,EKONOMIJA I POSLOVANJE,ODNOS SA JAVNOŠĆU,MENADŽMENT KULTURE I PRODUKCIJE,MENADŽMENT GASTRONOMIJE.

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

ENGLISH LANGUAGE STUDIO ANGLIA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

FILOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BANJA LUCI

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

VISOKOOBRAZOVNA USTANOVA

FILOZOFSKI FAKULTET

VISOKO OBRAZOVANJE

FIN CONSULT DOO

EDUKACIJA U FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI I POSLOVNI KONSULTING

GAUDEAMUS

SREDNJOŠKOLSKI CENTAR

GIMNAZIJA BANJA LUKA

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

GRAĐEVINSKA ŠKOLA

JAVNA USTANOVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

INSTITUT ZA ZAŠTITU,EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE DOO

ISTRAŽIVAČKI INSTITUT:1)EROGONOMIJA I OBRAZOVANJE,2)ZAŠTITA OD POŽARA,3)TEHNOLOGIJA,EKOLOGIJA I ZAŠTITA SREDINE,4)OPŠTA I SPECIJALNA ZAŠTITA,5)ISPITIVANJEGRAĐEV. MATERIJALA I KONSTRUKCIJA,6)PROJEKTOVANJE I STRUČ.NADZOR,7)AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

JEVREJSKI KULTURNI CENTAR ARIE LIVNE DOO

KULTURNI CENTAR SA MULTIMEDIJALNIM PROSTOROM I HOTELOM,HOTEL SA 3***

JU OSNOVNA ŠKOLA DRAGAN VUJANOVIĆ Svodna

OSNOVNA ŠKOLA

 • Grad/Mjesto: Novi Grad
 • Ulica: Svodna bb
 • Telefon: 052/776 100-Direktor,776 860 -računovodstvo,776 861 -sekretar,776 862-pedagoška služba
 • E-mail: os043@skolers.org
JU OSNOVNA ŠKOLA "MEŠA SELIMOVIĆ" Janja

OSNOVNO OBRAZOVANJE

JU OSNOVNA ŠKOLA 19.APRIL Derventa

OSNOVNA ŠKOLA

JU OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ

OSNOVNA ŠKOLA

JU OSNOVNA ŠKOLA ĆIRILO I METODIJE

OSNOVNA ŠKOLA

 • Grad/Mjesto: Banja Luka
 • Ulica: Piskavica bb
 • Telefon: 051/391 500,391 501,391 502
 • E-mail: os023@skolers.org
JU OSNOVNA ŠKOLA DANILO BORKOVIĆ Gradiška

OSNOVNA ŠKOLA

 • Grad/Mjesto: Gradiška
 • Ulica: Milana Tepića 19
 • Telefon: 051/814 782 sekretar,816 823 direktor
 • E-mail: os034@skolers.org
JU OSNOVNA ŠKOLA JOVAN CVIJIĆ

OSNOVNA ŠKOLA

 • Grad/Mjesto: Banja Luka
 • Ulica: Đure Jakšića 12
 • Telefon: 051/212 374,227 400,227 402,227 401
 • E-mail: os008@skolers.org
JU OSNOVNA ŠKOLA KOSTA TODOROVIĆ Skelani

OSNOVNA ŠKOLA

JU OSNOVNA ŠKOLA MILOŠ CRNJANSKI

OSNOVNA ŠKOLA

 • Grad/Mjesto: Banja Luka
 • Ulica: Zore Kovačević 38
 • Telefon: 051/358 120,358 121,358 122,355 810
 • E-mail: os201@skolers.org
JU OSNOVNA ŠKOLA MILUTIN BOJIĆ

OSNOVNA ŠKOLA

 • Grad/Mjesto: Banja Luka
 • Ulica: Potkozarje bb
 • Telefon: 051/395 365,395 231,Područna škola Mišin Han 397 290
 • E-mail: os019@skolers.org
JU OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOČIĆ

OSNOVNA ŠKOLA

 • Grad/Mjesto: Gradiška
 • Ulica: Banjalučki put 108 -Nova Topola
 • Telefon: 051/891 010,891 098
 • E-mail: os038@skolers.org
JU OSNOVNA ŠKOLA RUDO

OSNOVNA ŠKOLA

JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR

OBRAZOVANJE:ZDRAVSTVO,GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO,HEMIJA,NEMETALI I GRAFIČARSTVO,OSTALE DJELATNOSTI

JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO

STUDENTSKI CENTAR

JU ŠKOLA U PRIVREDI

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

 • Grad/Mjesto: Banja Luka
 • Ulica: Nikole Pašića 11a
 • Telefon: 051/213 411 Centrala,213 434 direktor,213 428 pedagog,213 411 sekretar,231 222 računovodstvo
 •  http://www.srsksupbl.org
 • E-mail: ss10@skolers.org