BOR BANKA DD

BANKE I OSTALE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

HVB CENTRAL PROFIT BANKA

BANKARSTVO

 • Grad/Mjesto: Sarajevo
 • Ulica: Fra Anđela Zvizdovića 1
 • Telefon: 033/252-280
 • Fax: 033/252-281
 •  http://www.hvb.ba
INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA DD ZENICA

BANKARSTVO

 • Grad/Mjesto: Zenica
 • Ulica: Trg Bosne i Hercegovine 1
 • Telefon: 032/401-915 centrala 246-119 direktor
 • Fax: 032/246-187
 • E-mail: ikbzenica@ikbze.com.ba
MI-BOSPO MIKROKREDITNA FONDACIJA

Finansijske usluge-MIKROKREDITIRANJA;KREDITNI PROIZVODI:stambeni krediti,višenamjenski,robni,poslovni itd.

MI-BOSPO MIKROKREDITNA FONDACIJA Živinice,Lukavac,Srebrenik

Finansijske usluge-mikrokreditiranja;KREDITNI PROIZVODI:stambeni krediti;višenamjenski;robni;poslovni itd.

 • Grad/Mjesto: Živinice
 • Ulica: Alije Izetbegovića 31
 • Telefon: 035/772 572,740 310;035/550 115 Lukavac;035/645 295 Srebrenik
 • Fax: 035/647 660 Srebrenik,BESPLATNA INFO LINIJA:0800 202 53
 •  http://www.mi-bospo.org
 • E-mail: mi-bospo@mi-bospo.org
NOVA BANKA AD

Bankarske usluge

 • Grad/Mjesto: Banja Luka
 • Ulica: Knjaza Miloša 15
 • Telefon: 051/241-901; 241-900
PARTNER FONDACIJA

BANKARSTVO

UNICREDIT BANK

Bankarske usluge

ZIRAATBANK BH DD

BANKARSTVO,KREDITI,DEPOZITI,TRANSFER NOVCA,DOKUMENTIRANI POSLOVI,BIZNIS KARTICE,PLATNE TRANSAKCIJE,ELEKTRONSKO BANKARSTVO,BANKOMATI,NALAZI SE NA 28 LOKACIJA BIH